De vereniging archiveert al vele jaren originele geboorte-, trouw- en rouwkaarten. Het archief is in de loop van de jaren uitgegroeid tot vele ordners.

Het archief staat in de Polderkast in het Historisch Museum Het Voorhuis. Het is toegankelijk voor bezoekers tijdens de openingsuren. Mensen op zoek naar hun familiegeschiedenis raadplegen de ordners regelmatig voor gegevens over de laatste honderd jaar, de oudste kaarten dateren van eind 1800.

De trouw- en rouwkaarten zijn geregistreerd en opgenomen in een namenregister. Na jaren zoeken in de dikke ordners is het ook mogelijk online te zoeken in het namenregister. Dit is hieronder te raadplegen. Aan de registratie van de geboortekaartjes wordt nog gewerkt.

De trouw- en rouwkaarten zijn gedigitaliseerd. In verband met de privacy wetgeving zijn deze niet via internet te raadplegen. Op verzoek sturen wij u een scan. Aanvragen via secretariaat onder vermelding van de persoonsnaam, datum van geboorte/ huwelijk of overlijden en het HVB registratienummer.

Het namenregister kunt u op de website raadplegen. Controleert u eens de gegevens van uw familie op de site en meldt ons a.u.b. onjuistheden. U kunt deze melden aan het secretariaat.

En indien u aanvullingen heeft of oude kaarten dan ontvangen we deze graag. Let wel wij verzamelen in principe de originele kaarten. U kunt de kaarten afgeven in Het Voorhuis, of bij de dorpsvertegenwoordiger in het bestuur of opsturen naar het secretariaat.