De vereniging archiveert al vele jaren originele rouwbrieven en rouwkaarten. Het archief is in de loop van de jaren uitgegroeid tot vele ordners. Het namenregister van Rouwbrieven en Rouwkaarten is geheel gecontroleerd en bijgewerkt tot en met mei 2013.

Het archief staat in de Polderkast in het Historisch Museum Het Voorhuis. Het is toegankelijk voor bezoekers tijdens de openingsuren. Mensen op zoek naar hun familiegeschiedenis raadplegen de ordners regelmatig voor gegevens over de laatste honderd jaar, de oudste kaarten dateren van eind 1800. U mag de kaart fotograferen of u kunt tegen vergoeding een kopie verkrijgen.

Het namenregister kunt u hier raadplegen maar voor het bekijken van de kaart moet u zelf een bezoek aan Het Voorhuis brengen. U kunt wel een kopie aanvragen, tegen vergoeding van de gemaakte kosten wordt deze dan naar u opgestuurd of gemaild.

Controleert u eens de gegevens van uw familie op de site en meldt ons s.v.p. onjuistheden. U kunt deze melden aan het secretariaat.

En indien u aanvullingen heeft of oude kaarten dan ontvangen we deze graag. Let wel wij verzamelen in principe de originele kaarten. U kunt de kaarten afgeven in Het Voorhuis, of bij de dorpsvertegenwoordiger in het bestuur of opsturen naar het secretariaat.

Criteria

Opgenomen worden de originele rouwbrieven of rouwkaarten van:

  • personen die geboren zijn, geleefd hebben en overleden en/of begraven zijn in Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas, Wijngaarden
  • personen die lang in één van de genoemde dorpen woonachtig geweest zijn, maar enige tijd voor het overlijden verbleven in een zieken-, verpleeg- of verzorgingshuis of bij familie buiten deze dorpen
  • als de echtgeno(t)e in van de dorpen geboren of begraven is en men als echtpaar in een van de dorpen heeft gewoond

Namenregister

De kaarten zijn opgenomen op alfabetische volgorde van de familienaam van overledene gevolgd door voornaam of voorletter.