Expositie ‘Oranje zal overwinnen’

De nieuwe expositie staat in het teken van 75 jaar vrijheid. Vanaf 1 februari tot en met 6 juni 2020 is in museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf de expositie Oranje Zal Overwinnen te bezichtigen. De tentoonstelling is samengesteld uit voorwerpen, hoofdzakelijk afkomstig uit de regio. Elk met een eigen verhaal, voorbeelden zijn: distributie, verduistering, hongerwinter, huisvlijt van onderduikers, et cetera. En allerlei voorwerpen van de bevrijding: Oranjevaasjes, sierborden en bekers. Naast voorwerpen zijn er foto’s te zien van het bombardement van Bleskensgraaf. Ter inzage liggen boeken, tijdschriften een bundeling van de landelijke pers tijdens de oorlogsjaren.

 

 

Ook in de Oomskamer is de expositie Oranje Zal Overwinnen te zien. De activiteiten van de heer J.W. Ooms van net vóór, tijdens en net ná de oorlog worden in deze expositie zichtbaar gemaakt.

Zo heeft hij diverse boeken in die periode geschreven en schilderijen gemaakt. Bijzonder is het schilderij dat hij in 1942 aan goede kennissen als huwelijkscadeau heeft gegeven. Ooms woonde die periode in Soest en heeft daar, buiten het schrijven en schilderen, diverse andere activiteiten ontplooid. Naast zijn actieve verzetsactiviteiten was hij o.a. wachtcommandant, voorzitter van de Vereniging Oud-Illegale werkers, lid van de gemeenteraad in Soest, voorzitter van een stembureau, als vermogensbeheerder aangesteld door Het Nederlandsche Beheersinstituut en hield ook toen al vele spreekbeurten.

De toegang voor schoolkinderen tot en met 12 jaar en onder begeleiding is gratis.