Hierbij machtigt u Historische Vereniging Binnenwaard om uw contributiebedrag ad € 15,00 al dan niet vermeerderd met een vergoeding voor de verzendkosten, jaarlijks eenmalig automatisch incasseren rond 25 februari.

Persoons- en adresgegevens


Dhr.Mevr.Fam.

ContactgegevensHet lidnummer is te vinden op het adresetiket van het laatse verenigingsblad.BetalingJaNee