Ga naar de inhoud

De Historische Vereniging Binnenwaard is opgericht op 24 oktober 1983.

De eerste doelstelling van Historische Vereniging Binnenwaard is, het bevorderen van de belangstelling voor en het vastleggen van de historie van de dorpen Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden. Ze vormen samen het werkgebied van de vereniging.

De tweede doelstelling is: het verzamelen, catalogiseren en tentoonstellen van historische voorwerpen uit het werkgebied van de vereniging.

Realisatie van de doelstellingen wordt nagestreefd door:

 • Het uitgeven van het verenigingsblad De Binnenwaard met artikelen over de historie van het werkgebied
 • Het organiseren van lezingen en excursies
 • Het houden van tentoonstellingen
 • Het geven van voorlichting en advies over het behouden en beschermen van het cultuurhistorisch erfgoed van het werkgebied
 • Het incidenteel uitgeven van publicaties die in overeenstemming zijn met de doelstelling van de vereniging
 • Het archiveren van foto’s en prentbriefkaarten uit het werkgebied
 • Het uitvoeren van archiefonderzoek
 • Het verlenen van medewerking aan de jaarlijkse Open Monumentendag
 • Het participeren in de gemeentelijke Monumentencommissie
 • Het in stand houden van de website van de vereniging
 • Instandhouding Museum Het Voorhuis