Ga naar de inhoud

De eerste Wereldoorlog door drs. A. Kruft

16 oktober 2014 — 20.00

De eerste Wereldoorlog, door drs. A. Kruft, voorzitter van de landelijke “Stichting Studiecentrum Eerst Wereldoorlog” (SSEW)

In Nederland wordt de Tweede Wereldoorlog veelal als een op zichzelf staande historische gebeurtenis beschouwd. Maar die Tweede Wereldoorlog stond niet op zichzelf. Het was een direct gevolg van de Eerste Wereldoorlog. De opkomst van het communisme en fascisme, de financiële crisis en het aan de macht komen van dictators als Stalin, Mussolini, Hitler en Franco, de daarop volgende Tweede Wereldoorlog met in het zog ervan de Holocaust en de Koude Oorlog – dit alles heeft zijn wortels in de Eerste Wereldoorlog.
In deze lezing zal middels een PowerPointpresentatie worden stilgestaan bij de periode van vóór de Eerste Wereldoorlog (Belle Epoque) en de oorzaken van het ontstaan van die Eerste Wereldoorlog. Voorts zal kort worden ingegaan op een aantal oorlogshandelingen, inclusief de loopgravenoorlog en aansluitend daarop het verdrag van Versailles en van de daaropvolgende periode van het Interbellum.

De lezing is ook voor jongeren zeer interessant: scholieren en studenten gratis toegang

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten