Ga naar de inhoud

Sinds een aantal jaar staat er aan de binnenkant van de omslag van het verenigingsblad dat onze vereniging een ANBI is, nauwkeuriger omschreven een culturele ANBI. Af en toe krijgt het bestuur de vraag wat dat eigenlijk inhoudt.

Het betekent dat giften, erfstellingen en legaten aan de HVB onder het nultarief van het schenkingsrecht en successierechten vallen.

Voor u betekent dat indien u een schenking doet aan de vereniging, u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw inkomen. En aangezien de HVB een culturele ANBI is, betekent dat dat u het bedrag van de schenking met 25% mag verhogen en dus 125% van het bedrag mag opvoeren als gift.

Notarieel periodiek schenken aan een ANBI is ook een mogelijkheid. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van vaste periodieke uitkeringen voor een periode van minimaal vijf jaar. Deze giften zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting mits zij berusten op een notariële akte van schenking. Uw belastingvoordeel is afhankelijk van het door u betaalde belastingtarief.

Legaten aan een ANBI. U kunt door middel van een notariële akte een legaat aan de HVB toekennen. Dit dient altijd bij notariële akte geregeld te worden. De HVB is geen successierecht verschuldigd.

Historische Vereniging Binnenwaard staat als ANBI geregistreerd onder RSIN 802145231

Uitgebreide Informatie hierover kunt u vinden op www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl.