Ga naar de inhoud

Onderstaand leest u voor welke onderdelen wij op dit moment een vacature hebben. Als u geïnteresseerd bent, neemt u dan contact op met onze secretaris. Wilt u ons een tip geven over een geschikte kandidaat dan kan dat natuurlijk ook. Het e-mailadres is secretariaat@binnenwaard.nl of via telefoonnummer 0184-692430. Wellicht ten overvloede melden we dat alle vacatures vallen onder de categorie vrijwilligerswerk.

Vacature 01: Redactielid Verenigingsblad en Nieuwsbrief
De Historische Vereniging Binnenwaard geeft driemaal per jaar een verenigingsblad uit met artikelen over de streekgeschiedenis. Een groep onderzoekers en schrijvers levert artikelen aan die gereed gemaakt moeten worden voor publicatie.
De nieuwsbrief verschijnt in de wintermaanden eenmaal per maand en in de zomermaanden met een lagere frequentie. Voor de samenstelling en vormgeving zoeken we iemand die deze werkzaamheden kan verrichten.

Wij zoeken:
1. Iemand met belangstelling voor de streekgeschiedenis.
2. Iemand die het leuk vindt om een blad samen te stellen en vorm te geven
3. Iemand die in teamverband wil werken
4. Iemand die gemiddeld enkele uren per week beschikbaar is.

Vacature 02: Medewerker Bewoningsgeschiedenis Historische Panden Binnenwaard
Een van de projecten die door de Historische Vereniging Binnenwaard worden uitgevoerd is het project Bewoningsgeschiedenis Historische Panden Binnenwaard. Met dit project bouwen we een bestand op met gegevens (teksten en afbeeldingen) over de geschiedenis van historische panden in ons werkgebied en de mensen die in deze panden hebben gewoond.
Als medewerker onderhoudt u contacten met mensen die informatie aanleveren en plaatst u informatie op onze website. U doet dit op momenten die bij u passen.

Wij zoeken:
1. Iemand met belangstelling voor de streekgeschiedenis.
2. Iemand die het leuk vindt informatie te verzamelen en dit toe te voegen aan het digitale bestand.
3. Iemand die goed kan ingaan op vragen van degenen die informatie aanleveren.

Vacature 03: Gastheren en gastvrouwen
Regelmatig komen er groepen op afspraak naar museum Het Voorhuis voor een rondleiding of het volgen van een workshop. De groep medewerkers die dit nu doet zoekt versterking in verband met het toenemende aantal verzoeken voor een rondleiding of workshop.

Wij zoeken:
1. Medewerkers die als gastheer of gastvrouw bezoekers kunnen ontvangen.
2. Medewerkers die een rondleiding kunnen verzorgen.
3. Medewerkers die in teamverband willen werken.
4. Medewerkers die in onderlinge afstemming willen worden ingezet.

Vacature 04: Bestuurslid
De Historische Vereniging Binnenwaard heeft haar werkgebied in de dorpen Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland, Goudriaan, en Wijngaarden. Elk dorp is vertegenwoordigd in het bestuur. Daarnaast zoeken we mensen met kennis op specifieke gebieden. Wij zoeken iemand met belangstelling voor het promoten van onze vereniging op de sociale media. U maakt onderdeel uit van het bestuur en kunt uit elk dorp van ons werkgebied afkomstig zijn.

Wij zoeken:
1. Iemand met belangstelling voor sociale media.
2. Iemand met belangstelling voor streekgeschiedenis.
3. Iemand die in teamverband wil werken.
4. Iemand die de sociale media regelmatig voedt met informatie over activiteiten van de vereniging.

Vacature 05: Lid Educatiecommissie
De Historische Vereniging Binnenwaard heeft hoog in haar vaandel staan om de jeugd van de lagere-school-leeftijd enthousiast te maken voor de plaatselijke geschiedenis. Een commissie organiseert hiervoor allerlei activiteiten. Vanuit elk dorp van ons werkgebied zoeken we een vertegenwoordiger in deze commissie.

Wij zoeken:
1. Iemand met belangstelling voor de streekgeschiedenis.
2. Iemand die het leuk vindt om met kinderen om te gaan.
3. Iemand met creatieve ideeën voor activiteiten voor de jeugd.
4. Iemand die het leuk vindt om in teamverband te werken.

Vacature 06: Lid Expositiecommissie
De Historische Vereniging Binnenwaard organiseert 3 à 4 keer per jaar een wisselexpositie in museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf. De expositiecommissie zoekt versterking om ideeën te bedenken voor exposities, materiaal te verzamelen en exposities in te richten.

Wij zoeken:
1. Iemand met belangstelling voor streekgeschiedenis.
2. Iemand die creatieve ideeën heeft over mogelijke exposities.
3. Iemand die samen met anderen materiaal verzamelt en exposities inricht.

Voor alle vacatures geldt dat we ons maximaal inspannen om u wegwijs te maken in de materie en waar nodig de gelegenheid geven een cursus te volgen. Het werken als vrijwilliger bij de Historische Vereniging Binnenwaard wordt ervaren als prettig en in een gezellige onderlinge sfeer. Eenmaal per jaar organiseren we voor alle vrijwilligers een leuke en gezellige activiteit.