Ga naar de inhoud

Hierbij machtigt u Historische Vereniging Binnenwaard om uw contributiebedrag ad € 15,00 al dan niet vermeerderd met een vergoeding voor de verzendkosten, jaarlijks automatisch te incasseren rond 25 maart.

  Persoons- en adresgegevens


  Dhr.Mevr.Fam.


  Contactgegevens  Het lidnummer is te vinden op het adresetiket van het laatste verenigingsblad.
  Betaling  JaNee