Ga naar de inhoud

Schenken van voorwerpen aan de Historische Vereniging Binnenwaard

 1. De collectie van de historische vereniging is opgebouwd uit geschonken voorwerpen. Als u een of meerdere voorwerpen wilt schenken, kunt u ze op zaterdagmiddag afgeven in Het Voorhuis van Boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf.
 2. Als een lid van de Beheerscommissie of van het Bestuur met de noodzakelijke deskundigheid van het te schenken voorwerp aanwezig is, kunt u de schenking meteen laten beoordelen.
 3. Als het een omvangrijke, of al voor het oog zeer bijzondere en of zeer kostbare schenking betreft, kunt u de contactsite openen, om met de Beheerscommissie een aparte afspraak te maken.
 4. In alle gevallen van schenking wordt een formulier ingevuld, waarop naam, adres en omschrijving van de goederen gevraagd wordt. Op dit formulier wordt ook aangegeven wat er met de schenking moet gebeuren als deze niet in de collectie wordt/-en opgenomen. De mogelijkheden zijn:
 • de schenking wordt bij een andere historische vereniging ondergebracht
 • de schenking wordt verkocht ten behoeve van de vereniging
 • de schenking wordt teruggeven aan de schenker

Niet alle geschonken voorwerpen kunnen worden tentoongesteld. Om steeds een ander deel van de collectie te laten zien, zijn er in Het Voorhuis naast de vaste inrichting, ook tentoonstellingen met een wisselend thema.

Historische Vereniging Binnenwaard en monumenten

In de statuten van de Historische Vereniging Binnenwaard, staan de volgende doelstellingen:

 1. Het geven van voorlichting en advies over het behouden en beschermen van monumenten en karakteristieke bebouwing in het werkgebied
 2. Het behouden van het karakteristieke open polderlandschap en haar geschiedenis
 3. Het meedenken bij eigentijdse aanpassingen van met behoud van de karakteristieke waarden in het werkgebied
 4. De leefbaarheid van het werkgebied mag niet in gevaar komen
 5. Het respecteren van de volksaard van de bewoners in het werkgebied
 6. De Historische Vereniging Binnenwaard maakt deel uit van de Gemeentelijke Monumenten Commissie