Ga naar de inhoud

Lezing ‘De strijd tegen het vuur’

15 november 2018 — 20.00

Het bestuur nodigt u graag uit voor de lezing: De strijd tegen het vuur door de eeuwen heen, geschiedenis van de brandweer.
Spreker op deze avond is de heer Gerard Koppers.
Hij stond aan de wieg van het Nationaal Brandweer-documentatiecentrum en andere instellingen op het gebied van de brandweerhistorie in Nederland. Het brandweerpak heeft hij nooit aangehad, maar hij is altijd werkzaam geweest bij diverse overheidsinstellingen, later bij het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (nu Instituut Fysieke Veiligheid) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, als archivaris en bibliothecaris. Ook nu nog is hij actief betrokken bij historisch onderzoek naar de brandweer en publicaties daarover.
Bij brand en noodgevallen bellen we gewoon ‘112’ en in no-time staat de brandweer voor de deur. Dat was niet altijd zo vanzelfsprekend. Eeuwen geleden was een brand een ware ramp, zeker in de tijd van houten huizen en emmertjes als enig blusmiddel. Toen konden hele gemeenschappen in korte tijd in de as worden gelegd.
In de loop van de jaren ontwikkelden zowel de techniek als de organisatie zich om een adequate afweer tegen het vuurgevaar in het leven te roepen. Het resultaat is te zien in de vorm van de moderne brandweer, die niet alleen snel en effectief branden blust, maar ook hulp verleent in allerlei noodgevallen, bij ongelukken en rampen. Die ontwikkeling wordt geschetst door de spreker van deze avond. Daarbij wordt ook de brandweer in de Binnenwaard aangestipt.

Graag begroeten wij u op 15 november.

Gerard Koppers is auteur van tal van boeken en artikelen op het gebied van de brandweergeschiedenis.
Entree: Gratis voor leden van de Historische Vereniging Binnenwaard.
Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,00.

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten