Ga naar de inhoud

Lezing: IJzertijd in Zuid-Holland

19 oktober 2023 — 20.00

Het bestuur nodigt u graag uit voor de eerste lezing van het nieuwe winterseizoen
op donderdag 19 oktober 2023 in De Spil te Bleskensgraaf, aanvang 20.00 uur.
Het onderwerp voor deze avond is: IJzertijd in Zuid-Holland
Spreker is de heer Evert van Ginkel

De prehistorie van Zuid-Holland – de periode van circa 4000 voor Christus tot het
begin van de jaartelling – heeft bijna tweemaal zo lang geduurd als de periode daarna tot vandaag de dag. Toch weten de meeste inwoners er weinig van. Dat geldt zeker ook voor de IJzertijd, de laatste acht eeuwen voor het begin van de jaartelling.
Wat we nu Zuid-Holland noemen, was voor negentig procent onbewoonbaar moeras. Er lagen geen steden en zelfs niet wat wij dorpen zouden noemen, geen paleizen, geen tempels, geen versterkingen, geen havens. Er woonden een paar duizend mensen langs de kust, aan de riviermondingen en op sommige geschikte plekken in het veen. Een geïsoleerde samenleving, die weinig contacten had met de buitenwereld maar zich heel goed wist te redden. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek uit de afgelopen honderd jaar.
Archeoloog Evert van Ginkel vertelt aan de hand van opgravingsresultaten en vondsten meer over deze onbekende maar fascinerende periode.

Evert van Ginkel is archeoloog en al ruim veertig jaar schrijver van populair-wetenschappelijke boeken over archeologische en historische onderwerpen., waar hij ook exposities en films over maakt.

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten