Open Monumentedag 2020

Zaterdag 12 september 2020 is de volgende Open Monumentendag in de gemeente Molenlanden.
Ook de Klassendag voor leerlingen van de hoogste groepen van de basisschool wordt weer georganiseerd.

Educatie zal centraal staan. Het thema sluit aan bij de Europese Erfgoeddagen waarvan het thema luidt ‘Heritage and Education’. Voor de Nederlandse Monumentendag is de titel Leermonument gekozen.

Aan de invulling wordt gewerkt en nadere informatie zal op de site worden geplaatst.

Datum

12 september 2020