Ga naar de inhoud

Heulenslag 1

Aan de noordoever van de Alblas, gelegen kapitale Hoeve (midden 19de eeuw), waarvan het woongedeelte een omlopend schilddak, aan de rivierzijde een lijstgevel en vensters met vier-, zes– en twaalfruitsschuiframen heeft, met luiken.
Stal, deels steen, deels gepotdekselde houten delen.

Details

Volgnummer RM 4
Rijksnummer 9632
Huidige functie Boerderij

Galerij