Ga naar de inhoud

Oosteinde 29

Middeleeuwse boerderijplaats (woonheuvel).Stalgedeelte bevat nog de oudeelementen. Dwarsstaand voorhuis voor WOII nieuwgebouwd als rentenierswoning. Op westelijk erf karakteristieke en beeldbepalende zwarte schuren. Boerderij heeft nog steeds een agrarische functie. Dwarsgeplaatst voorhuis is rentenierswoning. In het midden gedeelte nog restant van de oude boerderij. Zijdeur met trapopgang. Omstreeks 1980 aan achterzijde hoofdgebouw nieuwe stal aangebouwd. Zwarte schuren westelijk van het erf met pad naar vaarsloot beeldbepalend. Woonheuvel. Erfstructuur authentiek.

Bouwjaar: Oorspronkelijk 17e/18e eeuw. Voorhuis 20e eeuw. Stal-aanbouw achterzijde ca. 1980.

Details

Volgnummer 251
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Boerderij

Galerij