Ga naar de inhoud

Streekcursus met succes afgerond

In januari 2020 ging de cursus ‘WAARD OM TE WETEN’ van start. Dit was een initiatief van het Gebiedsplatform AV en werd georganiseerd door het Historisch Collectief Molenlanden en enkele partners uit het gebied. Centraal in deze cursus stond de geschiedenis van de streek, die voor de 30 deelnemers behandeld werd in acht lesochtenden.

INHOUD EN AFSTEMMING

Nadat de acht te behandelen hoofdonderwerpen bekend waren, zijn daar docenten bij gezocht die de lessen hebben voorbereid en verzorgd. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken zijn ook de cursuslocaties bewust in aansluiting op de te behandelen onderwerpen gekozen. Voor de waterhuishouding was dat bijvoorbeeld Kinderdijk, voor de godsdienst de kerk van Goudriaan en voor de archeologie de tijdelijke verblijfplaats van de reconstructie van Trijntje enzovoort.  

AFWIKKELING

Helaas moest de reeks worden onderbroken wegens het coronavirus. Daarom kon de afronding van de cursus pas plaatsvinden tijdens een aangepaste bijeenkomst op 4 juli jongstleden, in Noordeloos. Daarbij is aan alle aanwezige deelnemers door de heer mr. W. van Leussen, voormalig notaris, een deelnemerscertificaat uitgereikt. In zijn afsluitende woorden sprak voorzitter Jan Boele zijn waardering uit aan allen die van de cursus zo’n geweldig succes hebben gemaakt (zij mogen zich nu Waardkenner noemen), de enthousiaste deelnemers, de toegewijde docenten en de actieve organisatieleden.

VERVOLG 

Al snel na openstelling van de mogelijkheid tot inschrijving werd duidelijk dat er veel belangstelling voor deelname zou zijn. Er is dan ook meteen een reservelijst aangelegd. De komende tijd wordt gebruikt om verder te evalueren en de cursus wat meer te verfijnen. Het is de bedoeling dat er in 2021 opnieuw een cursusreeks georganiseerd gaat worden. Dit is mede mogelijk door een vorig jaar ontvangen subsidie van de Gemeente Molenlanden. Meer informatie over de volgende cursussen volgt later.   

SAMENWERKING

Het succes van deze eerste cursus is mede te danken aan de goede samenwerking. Allereerst de bij het Historisch Collectief aangesloten historische verenigingen uit Molenlanden. Daarnaast werkten mee: Molenstichting SIMAV, Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden, Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard en de Archeologische Werkgemeenschap Lek en Merwedestreek.

MEER WETEN?

Informatie over de intussen afgeronde eerste cursussen vindt u op de site www.hcmolenlanden.nl. Wanneer er precies een nieuwe cursus komt is nog niet bekend, evenmin de prijs daarvan. Als u uw gegevens doorgeeft via de genoemde website, ontvangt u informatie zodra er meer bekend is.

Gerelateerde berichten

Alle nieuwsberichten

Uitnodiging eerste lezing 2024

Het bestuur nodigt u graag uit voor een eerste lezing in het nieuwe jaar 2024, en wel op donderdag 18 januari om 20.00 uur in de Spil, Willem van den…

Terugblik concert Flutamuze

Op vrijdagavond 24 november 2023 verzorgde ensemble Flutamuze een prachtig huiskamerconcert in museum Het Voorhuis. Ze hadden een speciaal concert samengesteld met prachtige stukken in het kader van het 40-jarig…