Ga naar de inhoud

Streekcursus met succes afgerond

In januari 2020 ging de cursus ‘WAARD OM TE WETEN’ van start. Dit was een initiatief van het Gebiedsplatform AV en werd georganiseerd door het Historisch Collectief Molenlanden en enkele partners uit het gebied. Centraal in deze cursus stond de geschiedenis van de streek, die voor de 30 deelnemers behandeld werd in acht lesochtenden.

INHOUD EN AFSTEMMING

Nadat de acht te behandelen hoofdonderwerpen bekend waren, zijn daar docenten bij gezocht die de lessen hebben voorbereid en verzorgd. Om het geheel nog aantrekkelijker te maken zijn ook de cursuslocaties bewust in aansluiting op de te behandelen onderwerpen gekozen. Voor de waterhuishouding was dat bijvoorbeeld Kinderdijk, voor de godsdienst de kerk van Goudriaan en voor de archeologie de tijdelijke verblijfplaats van de reconstructie van Trijntje enzovoort.  

AFWIKKELING

Helaas moest de reeks worden onderbroken wegens het coronavirus. Daarom kon de afronding van de cursus pas plaatsvinden tijdens een aangepaste bijeenkomst op 4 juli jongstleden, in Noordeloos. Daarbij is aan alle aanwezige deelnemers door de heer mr. W. van Leussen, voormalig notaris, een deelnemerscertificaat uitgereikt. In zijn afsluitende woorden sprak voorzitter Jan Boele zijn waardering uit aan allen die van de cursus zo’n geweldig succes hebben gemaakt (zij mogen zich nu Waardkenner noemen), de enthousiaste deelnemers, de toegewijde docenten en de actieve organisatieleden.

VERVOLG 

Al snel na openstelling van de mogelijkheid tot inschrijving werd duidelijk dat er veel belangstelling voor deelname zou zijn. Er is dan ook meteen een reservelijst aangelegd. De komende tijd wordt gebruikt om verder te evalueren en de cursus wat meer te verfijnen. Het is de bedoeling dat er in 2021 opnieuw een cursusreeks georganiseerd gaat worden. Dit is mede mogelijk door een vorig jaar ontvangen subsidie van de Gemeente Molenlanden. Meer informatie over de volgende cursussen volgt later.   

SAMENWERKING

Het succes van deze eerste cursus is mede te danken aan de goede samenwerking. Allereerst de bij het Historisch Collectief aangesloten historische verenigingen uit Molenlanden. Daarnaast werkten mee: Molenstichting SIMAV, Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden, Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard en de Archeologische Werkgemeenschap Lek en Merwedestreek.

MEER WETEN?

Informatie over de intussen afgeronde eerste cursussen vindt u op de site www.hcmolenlanden.nl. Wanneer er precies een nieuwe cursus komt is nog niet bekend, evenmin de prijs daarvan. Als u uw gegevens doorgeeft via de genoemde website, ontvangt u informatie zodra er meer bekend is.

Gerelateerde berichten

Alle nieuwsberichten

Herdenking oorlogsmonument Boerderij Gijbeland

Op vrijdagmorgen 31 mei vond de jaarlijkse herdenking bij het oorlogsmonument bij Boerderij Gijbeland aan het Koekoekspad te Bleskensgraaf plaats. Ruim 100 kinderen van de hoogste groepen van de beide…

4 juni Museum Het Voorhuis gesloten

Dinsdagmiddag is Museum Het Voorhuis gelsoten wegens expositiewisseling.Zaterdag 8 juni is de nieuwe expositie ‘Meten is weten’ te bezoeken. Hartelijk welkom!

Open Monumentendag 14 september 2024

De Open Monumenten 2024 komt weer op de radar. Dit  jaar is het thema Netwerken, routes en verbindingen. De zes samenwerkende Historische Verenigingen in Molenlanden en de SIMAV  bereiden een…