Ga naar de inhoud

Uitnodiging lezing 15 november ‘De strijd tegen het vuur door de eeuwen heen’

Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op donderdag 15 november 2018 in De Spil te Bleskensgraaf. Aanvang: 20.00 uur.
Het onderwerp voor deze avond is: De strijd tegen het vuur door de eeuwen heen – geschiedenis van de brandweer
Spreker op deze avond is de heer Gerard Koppers.
Hij stond aan de wieg van het Nationaal Brandweer-documentatiecentrum en andere instellingen op het gebied van de brandweerhistorie in Nederland. Het brandweerpak heeft hij nooit aangehad, maar hij is altijd werkzaam geweest bij diverse overheidsinstellingen, later bij het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (nu Instituut Fysieke Veiligheid) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid, als archivaris en bibliothecaris. Ook nu nog is hij actief be-trokken bij historisch onderzoek naar de brandweer en publicaties daarover.
Bij brand en noodgevallen bellen we gewoon ‘112’ en in no-time staat de brandweer voor de deur. Dat was niet altijd zo vanzelfsprekend. Eeuwen geleden was een brand een ware ramp, zeker in de tijd van houten huizen en emmertjes als enig blusmiddel. Toen konden hele gemeenschappen in korte tijd in de as worden gelegd.
In de loop van de jaren ontwikkelden zowel de techniek als de organisatie zich om een adequate afweer tegen het vuurgevaar in het leven te roepen. Het resultaat is te zien in de vorm van de moderne brandweer, die niet alleen snel en effectief branden blust, maar ook hulp verleent in allerlei noodgevallen, bij ongelukken en rampen. Die ontwikkeling wordt geschetst door de spreker van deze avond. Daarbij wordt ook de brandweer in de Binnenwaard aangestipt.

Graag begroeten wij u op 15 november.

Gerelateerde berichten

Alle nieuwsberichten

Open Monumentendag 14 september 2024

De Open Monumenten 2024 komt weer op de radar. Dit  jaar is het thema Netwerken, routes en verbindingen. De zes samenwerkende Historische Verenigingen in Molenlanden en de SIMAV  bereiden een…