Ga naar de inhoud

Boekpresentatie Bezetting en Herinnering. De oorlogsjaren 1940-1945 in de Binnenwaard

21 april 2022 — inloop vanaf 19.30u, aanvang 20.00

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en sleepten ons land de  oorlog in. Twee dagen later bombardeerden Duitse vliegtuigen Bleskensgraaf. De oude dorpskern lag volledig in puin. Zeven mensen kwamen om het leven. Ook de jaren die volgden, lieten onuitwisbare sporen na in de Alblasserwaard en in de dorpen van de Binnenwaard.

Op 5 mei 1945 kwam voor Nederland een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Nu 77 jaren later is ook voor de dorpen in de Binnenwaard reflectie mogelijk op de betekenis en de beleving van vijf lange jaren van oorlog en bezetting. Op basis van archiefonderzoek en mondelinge overlevering schetst dit boek in beeld en tekst een weergave van verzet en vorderingen, onderduikers en stakingen, droppings en besturen.

Bijzonder is de verhalende bijdrage van zeventien mensen uit de Binnenwaard die de oorlog nog aan den lijve en bewust hebben meegemaakt. De invloed die de Duitse bezetting op de inwoners van de dorpen en de omgeving had, wordt duidelijk door de context te schetsen van de gebeurtenissen tijdens de meidagen van 1940, de bijzondere gebeurtenissen in de jaren daarna en het functioneren van de gemeentebesturen in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Deze publicatie sluit af met een hoofdstuk over herdenken en overdenken bij de vele monumenten die in de Binnenwaard nog getuigen van de wreedheden uit de vijf oorlogsjaren tussen 1940 en 1945.

Bezetting en herdenking, opdat we niet vergeten!

Op woensdag 20 april presenteren we het boek in De Spil in Bleskensgraaf. Op donderdag 21 april doen we dit in de hervormde kerk in Goudriaan. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. De zalen zijn om 19.30 uur open. U bent van harte welkom!

De prijs van het bijzondere boek bedraagt € 12,50.  

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten