Ga naar de inhoud

Lezing ‘De Biesbosch, een bijzonder zoetwatergetijdengebied. Uniek in Nederland én Europa’, aansluitend algemene ledenvergadering

21 maart 2024 — 19.30

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 21 maart 2024 in de Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf. 

Voorafgaand aan deze ledenvergadering zal de heer Harm Blom, senior boswachter publiek bij Staatsbosbeheer een korte lezing geven over De Biesbosch, een bijzonder zoetwatergetijdengebied, uniek in Nederland én Europa.

De Biesbosch: we kennen dit Hollandse Deltagebied van vooral uitgebreide wilgenbossen, rietlanden en krekenstelsels. Maar het is zoveel meer!

Na de afsluiting van het Haringvliet kwam er een einde aan de open verbinding van de rivieren met de Noordzee. Deze afsluiting heeft veel invloed gehad op de getijdendynamiek in de Biesbosch. Een groot deel van de dynamiek verdween en het gebied begon langzaam te verdrogen.

Maar dankzij allerlei Ruimte voor de Rivierprojecten in het kader van waterveiligheid is er in bepaalde mate weer sprake van ondiepe dynamiek. De natuur is daar goed op ingesprongen en het ecosysteem profiteert daarvan. Vooral planten, vogels en vissen hebben de Biesbosch herontdekt. Tijdens deze korte lezing neemt boswachter Harm Blom u mee de Biesbosch in, van wintergasten tot vissen en van velden vol bloeiende grote kattenstaart tot broedende zeearenden. Aan het eind van de lezing zullen we begrijpen waarom ruimte voor het water zo belangrijk is voor het gebied de Biesbosch!

Entree: gratis voor leden van Historische Vereniging Binnenwaard. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,00.

De lezing wordt gevolgd door een korte pauze. Het verdere programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

4.            Vaststellen agenda
5.            Mededelingen en ingekomen stukken
6.            Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 maart 2023
7.            Jaarverslag 2023*
8.            Financieel verslag 2023, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 2023*
9.            Vaststellen begroting 2024*
10.          Afscheid lid kascontrolecommissie en verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie
11.          Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is Jan Boele, voorzitter
12.          Afscheid vrijwilligers
12.          Plannen volgend seizoen
13.          Rondvraag
14.          Sluiting

*Digitale jaarstukken zijn vanaf 14 maart beschikbaar, u kunt deze aanvragen via secretariaat@binnenwaard.nl.

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten