Ga naar de inhoud

Lezing: De Synode van Dordrecht

21 november 2019 — 20.00

Lezing De Synode van Dordrecht door de heer Theo Pronk, historicus en bestuurslid oud-Dordrecht.

Het onderwerp voor deze avond is:
Langs de deuren in 1618. Hoe werd de Synode door tijdgenoten ervaren?

Spreker is de heer Theo Pronk (1979) doceert vroegmoderne geschiedenis aan de Erasmus Universiteit en is directeur van Stichting Verborgen Stad. Deze reconstrueerde, onder andere, het Dordrecht van 1618 in Virtual Reality; een google-streetview van het verleden.

De Synode van Dordrecht roept na 400 jaar nog altijd heftige reacties op. Sommigen zien het als vormende gebeurtenis in de geschiedenis van zowel het Calvinisme als Nederland. Anderen beschouwen het als een donkere pagina: een moment waarop intolerantie zegevierde. Wat beide opvattingen gemeen hebben, is dat ze vanuit het heden terugblikken.

Hoe ervaarden tijdgenoten zélf de Synode? Als een modern nieuwsjournaal dat op straat meningen peilt, gaat deze lezing ‘langs de deuren’ in het Dordrecht van 1618: van regenten, kooplieden en sjouwers tot schippers, predikanten en kroegbazen. Ook de bijbeldrukkers komen aan het woord, met verrassende uitkomst. Bezien vanuit al deze verschillende perspectieven wordt de Synode in de context van de tijd geplaats. Hoe belangrijk vond men de Synode daadwerkelijk? En hoe wenselijk werd deze geacht. Ook toen liepen meningen ver uiteen.

Het bestuur hoopt u op 21 november te mogen begroeten. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,00.

 

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten