Ga naar de inhoud

Lezing ‘Huis en haard’ door Henk Koesveld, na de pauze ledenvergadering

15 maart 2018 — 19.30

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op donderdag 15 maart 2018, om 19.30 uur in De Spil, Willem van den Heerikweg 1 te Bleskensgraaf.   

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Voorafgaand aan de ledenvergadering zal de heer Henk Koesveld een korte lezing geven over het thema woongeschiedenis: “Huis en haard” 

We horen deze avond een stukje geschiedenis van het dagelijks leven. Waarom heet een stadhuis in Frankrijk “Hôtel de Ville” terwijl wij bij een hotel aan iets anders denken? In Engeland verrezen imposante landhuizen die eind 19e eeuw de adel tot wanhoop dreven: het onderhoud werd onbetaalbaar. Hoe kwam dat en hoe reageerde men daarop? In dezelfde tijd leefden in ons land velen in bittere armoede en over hun bestaan weten we veel. Als laatste de moderne tijd die, wat ‘huis en haard’ betreft, na WOII begint.

De spreker is een oude bekende bij ons, in 2014 heeft hij al eens een Kortavond in Het Voorhuis gehouden, en met succes! Henk Koesveld is docent geschiedenis en een meester in het vertellen van kleurrijke avonturen die zich afspelen in de middeleeuwen. Hij baseert zijn verhalen op grondig historisch onderzoek.

De toegang is voor leden gratis. Ook niet-leden zijn hartelijk welkom, zij betalen € 2,- entree.

 1. Pauze
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen van de algemene ledenvergadering 23 maart 2017
 5. Jaarverslag 2017
 6. Financieel verslag 2017, verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening 2017
 7. Vaststellen begroting 2018
 8. Verkiezing lid kascontrolecommissie: aftredend is de heer Rien Brandwijk
 9. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar is Jan Boele, voorzitter
 10. Plannen volgend seizoen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten