Ga naar de inhoud

Laatste dag om expositie ‘Oranje zal overwinnen’ te bekijken

30 januari 2021 — 14.00-16.30

Op zaterdag 1 augustus 2020 heropent museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf zijn deuren. De expositie Oranje zal Overwinnen is vanaf dat moment tot en met 30 januari 2021 te bekijken.

De tentoonstelling is samengesteld uit voorwerpen, hoofdzakelijk afkomstig uit de regio. Elk met een eigen verhaal, voorbeelden zijn: distributie, verduistering, hongerwinter, huisvlijt van onderduikers, et cetera. En allerlei voorwerpen van de bevrijding: Oranjevaasjes, sierborden en bekers. Naast voorwerpen zijn er foto’s te zien van het bombardement van Bleskensgraaf. Ter inzage liggen boeken, tijdschriften een bundeling van de landelijke pers tijdens de oorlogsjaren.

Ook in de Oomskamer is de expositie Oranje Zal Overwinnen te zien. De activiteiten van de heer J.W. Ooms van net vóór, tijdens en net ná de oorlog worden in deze expositie zichtbaar gemaakt.

Zo heeft hij diverse boeken in die periode geschreven en schilderijen gemaakt. Bijzonder is het schilderij dat hij in 1942 aan goede kennissen als huwelijkscadeau heeft gegeven. Ooms woonde die periode in Soest en heeft daar, buiten het schrijven en schilderen, diverse andere activiteiten ontplooid. Naast zijn actieve verzetsactiviteiten was hij o.a. wachtcommandant, voorzitter van de Vereniging Oud-Illegale werkers, lid van de gemeenteraad in Soest, voorzitter van een stembureau, als vermogensbeheerder aangesteld door Het Nederlandsche Beheersinstituut en hield ook toen al vele spreekbeurten.

De toegang voor schoolkinderen tot en met 12 jaar en onder begeleiding is gratis.

Wilt u het museum bezoeken dan bent u van harte welkom zodra u zich vooraf heeft aangemeld. Daarvoor hanteren we de volgende procedure:
Uitsluitend toegang na telefonische reservering op nummer 06 – 510 700 21.
Op zaterdagmorgen vanaf 10.00 tot 13.00 uur kan uitsluitend dit speciale 06-nummer gebeld worden voor het reserveren van een museumbezoek op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur.

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten