Ga naar de inhoud

Open Monumentedag Molenwaard 2017: Boeren, Burgers en Buitenlui

09 september 2017 — 10.00-16.30 uur

Boeren, burgers en buitenlui…
Wie waren deze boeren, burgers en buitenlui in onze regio en hoe leefden ze hier?
In de dorpsgemeenschappen in de Alblasserwaard namen de boeren een prominente plaats in, zij zijn de economische motor geweest van het platteland. Bovendien waren de boeren sterk vertegenwoordigd in de besturen van gemeenten, waterschappen, kerken en scholen.
Burgers waren veel minder aanwezig. Dit bleef beperkt tot enkele notabelen: notaris, dokter, een schout of burgemeester en schoolmeester.
Buitenlui heeft verschillende raakvlakken. Letterlijke betekenis: mensen die buiten de gemeenschap vallen, zoals vreemdelingen, rondtrekkende reizigers, seizoenarbeiders, zwervers. Maar ook voormalige ambachtsheren, die maar zelden in hun ambacht woonden, of rijke kooplieden die naar hun bezittingen op het platteland trokken om bijvoorbeeld te komen jagen.
Hoe was het leven hier, waar en hoe werd er geld verdiend? Dat er zeer welvarende perioden zijn geweest blijkt onder andere uit de grote boerderijen die her en der in de waard staan.
De monumenten openen hun deuren van 10.00 uur tot 16.30 uur. Ze zijn herkenbaar aan de witte vlag met het gele logo van Open Monumentendag.

Meer informatie kunt u hier vinden.
Toegang is gratis.
U bent van harte welkom.

Let op: wegafsluiting Groot-Ammers: Molen De Liefde is tijdens de Open Monumentendag alleen vanaf Streefkerk te bereiken. De route vanaf Groot Ammers is onderbroken, de Bergstoep is afgesloten van 5 t/m 12 sept.

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten