Ga naar de inhoud

Speciale lezing: 500 jaar reformatie in de Alblasserwaard

27 oktober 2017 — 20.00

Het bestuur nodigt u graag uit voor een lezing op vrijdagavond 27 oktober 2017 in de hervormde kerk van Goudriaan, Noordzijde 17.
Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur.

Het onderwerp voor deze avond is:

500 JAAR REFORMATIE
HOE HET ‘LUTHERDE’ IN ZESTIENDE-EEUWS HOLLAND

Spreker is de heer Sander Wassing, historicus
Muzikale begeleiding door Simon Telling

Fietstochten met Luther als thema, lezingen en exposities door heel het land: niets is anno 2017 te gek om de grote voorman van de Reformatie, Maarten Luther te herdenken. Nu lijkt het misschien doodnormaal om over de beroemde reformator te spreken, maar dat was het in Luthers tijd allerminst! Zo liepen de Augustijnen, broeders van Luthers kloosterorde, na 1521 grote risico’s als zij openlijk hun steun betuigden aan Luther. Ook de monniken uit het klooster Den Hem op de Brandwijkse Donk waren van deze orde. Eén van de heren van Brandwijk, Quintinus Weytsen (1518-1565), was werkzaam als ambtenaar van het Hof van Holland. Dit was vanaf ongeveer 1525 het brandpunt van de vervolgingen tegen ‘ketters’.

Maarten Luther maakte op 31 oktober 1517 zijn beroemde 95 stellingen wereldkundig. Gedurende de jaren die volgden zou de man hiermee een blijvende scheuring teweegbrengen in kerkelijk Europa. Zijn opvattingen zorgden al snel voor grote ophef. In de aanloop naar zijn banvonnis op de Rijksdag van Worms (1521) uitte Luther al stevige kritiek op praktijken binnen de Rooms-Katholieke kerk. Gedurende een donderende preek in 1518 uitte hij vanaf de kansel zijn misnoegen over de handel in aflaten. In zijn verhandeling over de goede werken (1520) schopt Luther tegen de fundamenten van het kloosterleven.

Hoe bereikte Luthers gedachtegoed de streek? Welke risico’s liepen mensen die sympathiek stonden ten aanzien van zijn idealen? Hoe benutte Luther de drukpers om zijn geschriften te verspreiden? Deze en andere vragen komen tijdens de lezing uitgebreid aan de orde.

De lezing wordt opgeluisterd met orgelmuziek uit Luthers tijd en van componisten die zich door Luther lieten inspireren. Een tipje van de sluier lichten wij vast op: met een fantasie op het Lutherlied ‘Een Vaste Burcht is onze God’ van Jan Zwart sluiten wij de avond in stijl af!

Wij hopen u op 27 oktober te mogen begroeten.

Entree:
Toegang is voor iedereen vrij! Wel zal er bij de uitgang een collecte zijn ter bestrijding van de onkosten.

 

Toekomstige activiteiten

Alle activiteiten