Ga naar de inhoud

Dorpsstraat 53

Forse bakstenen toren omstreeks 1400, waarvan het bovendeel versierd is met nissen, waarin bakstenen vork-traceringen. Korte, vierzijdige spits.

Details

Volgnummer RM 56
Rijksnummer 31891
Oorspronkelijke functie Toren van de Ned. Hervormde Kerk
Huidige functie Toren van de Ned. Hervormde Kerk

Galerij