Ga naar de inhoud

Digitale kaart Molenwaard 1.0 opgeleverd

Donderdagavond 2 februari werd in gebouw De Vijf Lelies in Streefkerk door Jacques Verhagen aan wethouder Kees Boender de eerste versie van de digitale kaart Molenwaard aangeboden in de vorm van een toelichting op papier.
De digitale kaart Molenwaard bevat de gegevens over cultuurhistorie, archeologie en natuur binnen de gemeente, welke het afgelopen jaar zijn aangedragen door een collectief van locale verenigingen en organisaties onder de naam HANCA (Historie-Archeologie-Natuur- Collectief Alblasserwaard *).
De gegevens zijn verzameld in een database en gekoppeld aan een GIS kaartweergave. De toepassing van deze kaart sluit mooi aan bij de omgevingswet die in 2019 in werking zal treden en waarbij de aanwezige waarden en kwaliteiten van een ontwikkelingslocatie goed in beeld moeten worden gebracht bij de planvorming.

Na een algemene inleiding volgde een presentatie waarbij de kaartlaag cultuurhistorie werd gedemonstreerd door Jan Boele, archeologie door Teus Koorevaar en natuur door Jaques Verhagen.
De wethouder toonde grote waardering voor de wijze waarop de verenigingen dit zeer arbeidsintensieve werk met eigentijdse middelen vorm hebben weten te geven.

Het ligt in de bedoeling de database en de kaartweergave ook toegankelijk te maken voor een breder publiek en aan te vullen met andere gegevens, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en toerisme, maar dat is een volgende ontwikkelfase waarover HANCA zich de komende tijd zal gaan beraden.

* Archeologische werkgemeenschap Nederland, afdeling Lek- en Merwestreek (AWN); Boerderij en Erf; Den Hâneker (agrarische natuurvereniging); Historische vereniging Binnenwaard ; Historische Kring Nieuwpoort; Historische vereniging West-Alblasserwaard; Natuur- en Vogelwacht “De Alblasserwaard” (NVWA).

Jacques Verhagen biedt de digitale kaart Molenwaard 1.0 aan wethouder Boender aan in de vorm van een toelichting op papier.

 

 

Gerelateerde berichten

Alle nieuwsberichten

Sparen bij Jumbo Slingerland MOlenaarsgraaf

Wat een prachtige actie bij Jumbo Slingerland Molenaarsgraaf: B’tjes sparen voor goede doelen in Molenaarsgraaf en omgeving. Ook onze Historische Vereniging Binnenwaard heeft zich aangemeld en doet mee. Hoe werkt…

Uitnodiging eerste lezing 2024

Het bestuur nodigt u graag uit voor een eerste lezing in het nieuwe jaar 2024, en wel op donderdag 18 januari om 20.00 uur in de Spil, Willem van den…