Ga naar de inhoud

Informatie en stukken jaarvergadering

Ledenvergadering van 18 maart 2021

Op donderdag 18 maart 2021 staat onze ledenvergadering gepland. Dit is een bijeenkomst waarin we als bestuur verantwoording aan onze leden afleggen voor wat we in het jaar 2020 gedaan hebben. Dat laten we altijd graag aan u horen en zien. We vinden het altijd heel plezierig als u daarbij aanwezig kunt zijn om ons uw reactie te geven.

U zult begrijpen dat ook dit jaar, evenals vorig jaar, het niet mogelijk is om deze ledenvergadering fysiek te laten plaatsvinden. Daarom hebben wij alle jaarstukken over 2020, inclusief de begroting voor 2021, weer op onze website gezet, waar u deze kunt downloaden om in te zien. Indien u dit wenst, kunt u de stukken ook opvragen bij het secretariaat of per telefoon (0184-692430). U krijgt tot 31 maart de gelegenheid te reageren op de inhoud van deze stukken. We verwerken uw eventuele reactie in deze stukken en stellen ze daarna vast.

Dit jaar hebben wij 1 aftredend en herkiesbaar bestuurslid: Jan Boele. Hij heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen.

De vraag vanuit het bestuur is of u met de jaarstukken van 2020, de begroting van 2021 en de voorgestelde benoeming in het bestuur akkoord kunt gaan? Eventuele bezwaren kunt u vóór 31 maart 2021 doorgeven aan de secretaris via het e-mailadres secretariaat@binnenwaard.nl. Daarna stellen we de stukken vast en treedt het bestuurslid weer toe tot het bestuur.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking in deze nog steeds voortdurende bijzondere omstandigheden! Uiteraard wensen we u en degenen die bij u horen een goede gezondheid toe! We kijken uit naar de tijd dat het weer mogelijk is elkaar te ontmoeten bij onze activiteiten of in Het Voorhuis.

Gerelateerde berichten

Alle nieuwsberichten

Museum Het Voorhuis gesloten op 6 juni

I.v.m. wisseling van expositie is Museum Het Voorhuis gelsoten op dinsdag 6 juni. Zaterdag 10 juni bent u van harte welkom om Museum Het Voorhuis te bezoeken waar dan de…

Herdenking Oorlogsmonument Boerderij Gijbeland

De jaarlijkse herdenking bij het oorlogsmonument bij Boerderij Gijbeland, Koekoekspad 1 te Bleskensgraaf vond vrijdag 26 mei om 10.30 uur plaats. 130 kinderen van de hoogste groepen van de beide…

Terugblik klusdag 15 april 2023

Zaterdag 15 april hadden we een Klusdag bij Boerderij Gijbeland. We waren er al vroeg bij en zagen een prachtige zonsopkomst. We hebben het terrein onkruidvrij gemaakt, een prullenbak herplaatst,…