Ga naar de inhoud

Jaarstukken lezen

Ledenvergadering van 19 maart 2020

Op donderdag 19 maart 2020 stond onze ledenvergadering gepland. Dit was een bijeenkomst waarin we als bestuur verantwoording aan onze leden afleggen voor wat we in het jaar 2019 gedaan hebben. Dat zouden we dan ook graag hebben laten zien en horen en vinden het altijd heel plezierig als u daarbij aanwezig kunt zijn om ons uw reactie te geven.

Vanwege het uitbreken van het coronavirus hebben we moeten besluiten om deze bijeenkomst uit te stellen. Vanuit het bestuur stellen we u nu voor om hiervoor niet een nieuw moment in te plannen maar dit via een andere werkwijze te doen. We zetten alle jaarstukken over 2019 inclusief de begroting voor 2020 op onze website en indien u dit wenst kunt u deze ook opvragen bij het secretariaat. U krijgt tot 20 april de gelegenheid te reageren op deze stukken. We verwerken uw eventuele reactie in deze stukken en stellen ze daarna vast.

Op de agenda van de ledenvergadering stond ook dat we twee aftredende en herkiesbare bestuursleden hebben: Ellen de Winter en Bob de Vries. Beiden stellen zich herkiesbaar. Onze secretaris Caroline Kok heeft aangegeven tussentijds af te willen treden vanwege drukke werkzaamheden. We hebben Margreet Korevaar bereid gevonden haar rol over te nemen en stellen haar graag aan u voor als de nieuwe secretaris van onze vereniging.

De vraag vanuit het bestuur is of u met de jaarstukken van 2019, de begroting van 2020 en de voorgestelde drie benoemingen in het bestuur akkoord kunt gaan? Eventuele bezwaren kunt u voor 20 april 2020 doorgeven aan de secretaris via het e-mailadres secretariaat@binnenwaard.nl. Daarna stellen we de stukken vast en treden de drie bestuursleden opnieuw of voor het eerst toe tot het bestuur.

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip in deze bijzondere omstandigheden! Natuurlijk wensen we u en degenen die bij u horen een goede gezondheid toe!

Gerelateerde berichten

Alle nieuwsberichten

Museum Het Voorhuis gesloten op 6 juni

I.v.m. wisseling van expositie is Museum Het Voorhuis gelsoten op dinsdag 6 juni. Zaterdag 10 juni bent u van harte welkom om Museum Het Voorhuis te bezoeken waar dan de…

Herdenking Oorlogsmonument Boerderij Gijbeland

De jaarlijkse herdenking bij het oorlogsmonument bij Boerderij Gijbeland, Koekoekspad 1 te Bleskensgraaf vond vrijdag 26 mei om 10.30 uur plaats. 130 kinderen van de hoogste groepen van de beide…

Terugblik klusdag 15 april 2023

Zaterdag 15 april hadden we een Klusdag bij Boerderij Gijbeland. We waren er al vroeg bij en zagen een prachtige zonsopkomst. We hebben het terrein onkruidvrij gemaakt, een prullenbak herplaatst,…