Aanjagers erfgoed

De provincie Zuid-Holland stelt deskundigen beschikbaar om eigenaren van monumenten te helpen met vraagstukken als restauratie of herbestemming. Wij bevelen dit initiatief van harte aan!