Ga naar de inhoud

Genoemd naar heer OTTO VAN LIESVELD en gesticht omstreeks 1250. De huidige gemeente Ottoland werd in 1857 gevormd door samenvoeging van de voormalige hoge heerlijkheden Ottoland en Laag-Blokland. “In bloc-lant zit het woord beloken van beluiken = sluiten. Bloklanden zijn het sluitstuk van een ontginning” (Uit ” 25 eeuwen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden van M.W.Schakel) Tot die tijd hadden de inwoners van beide dorpen een kerkelijke band met elkaar. De boezem van de Overwaard scheidde de beide dorpsdelen. De voornaamste bron van inkomsten bestond uit veeteelt en de verbouw van haver en hennep.

Ottoland van omstreeks 1860. Ottoland had toen 475 inwoners.
Ottoland van omstreeks 1860. Ottoland had toen 475 inwoners.

Heel mooi is de Ned.Hervormde Kerk. Opvallend is het eenvoudig bouwwerk op rechthoekige plattegrond met hoog zadeldak tussen puntgevels en het klokke- torentje boven de westgevel. In oorsprong dateert het kerkje uit 1525-1550 of 1600-1625, doch in 1734 ,1848 en in 1960 werden ingrijpende herstellingen uitgevoerd. De preekstoel van 1725-1750 en de gebodenborden van 1775-1800 zijn zeer de moeite waard. ’s Zondags worden verleden, heden en de toekomst door de vele kerkgangers op een degelijke wijze geïnterpreteerd

De gerestaureerde monumentale boerderij A 92, en de hofstede “Het Hoog Huis” met de hoge waterdeur op B 36 (resp. te Ottoland en te Laag-Blokland) zijn zeer beeldbepalend. Tijdens de grote brand van Ottoland op 28 februari 1986 werd een aantal voor de streek zeer typerende gebouwen verwoest.