De Bibliotheekcommissie is in het leven geroepen om het beheren en registreren van boeken etc. die betrekking hebben op de historie en de geschiedenis van de dorpen in ons werkgebied te bevorderen.
U treft hieronder een catalogus aan waarin de titels van boeken, tijdschriften, artikelen en overige uitgaven zijn opgenomen. Ook ziet u een document waarin is opgenomen hoe u een boek, tijdschrift, etc. kunt inzien of lenen.

Contact: secretariaat@binnenwaard.nl