Ga naar de inhoud

De Commissie Historische Panden en Bewoningsgeschiedenis kent als doelstelling het inventariseren en beschrijven van alle historische panden en bewoningsgeschiedenissen en legt deze op digitale wijze vast.

Onder de naam HPB (Historische Panden en Bewoningsgeschiedenis) ontstaat een groeiend bestand van de informatie die bekend is over de historische panden in de dorpskernen van de voormalige gemeente Graafstroom. Als vertrekpunt dienen de inventarisatielijsten, opgesteld in 2000, van de gemeente Graafstroom. Hier worden de Rijksmonumenten, de gemeentelijke monumenten en de beeldbepalende panden kort beschreven. Geleidelijk zullen steeds meer gegevens worden ingevoerd. De beschrijvingen beginnen met de bouwkundige kenmerken en daarna de bewoningsgeschiedenis, beide voorzien van foto’s en zo mogelijk documenten. Daarnaast is ruimte voor bijkomende gebeurtenissen of verhalen. Op dit moment bevat het bestand 223 historische panden.

Onder de knop ‘collecties’ vindt u de bewoningsgeschiedenis.

Contact: secretariaat@binnenwaard.nl