Ga naar de inhoud

De boerderij tijdens de overstroming van 1 februari 1953 met op de achtergrond de overstroomde landerijen.

Lees meer in het Nederlands

The farm during the flood of the 1th  February 1953 with the flooded fields in the background.

Read more in English

La ferme lors de la crue du 1er février 1953 avec les terres agricoles inondées en arrière-plan.

Lire la suite en Français

Der Bauernhof während der Überschwemmung vom 1. Februar 1953 mit den überschwemmten Ackerflächen im Hintergrund.

Lesen Sie mehr auf Deutsch